ΝΟ ΜΑΣΚΑ 2 ΦΙΛΤΡΩΝ

2 FILTER HALF FACE MASK

Description

Μάσκα προστασίας μισού προσώπου με 2 φίλτρα. Υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά φίλτρα.

 

Ζητήστε προσφορά συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα.